"En matematiker är liksom en målare eller en poet en mönstermakare. Om
hans mönster är mer beständiga än deras beror det på att de är gjorda av idéer.
Matematikens mönster, liksom målarens eller poetens, måste vara vackert;
idéerna måste liksom färgerna eller orden passa ihop på ett harmoniskt sätt. Skönhet
är det första kännetecknet, det finns ingen bestående plats i världen för ful
matematik."
-Godfrey Harold Hardy
Wiki-navigering
Wiki Index
Wiki Artiklar
Wiki Skolan
Wiki Guider
Wiki FAQ
Webbhotell
Domänregistrering
Wiki-sökning
Sök:
Dokumentalternativ
Redigera dokumentet
Visa dokumenthistorien
Senaste wiki-ändringar
Visa ändringarna
Inställningar
Wiki inställningar
Bra att veta
Vad är en Wiki?
Våra förhållningsregler
Trivselregler
Att använda Wikin
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB 2.0.4 © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic