Wiki Skolan

Här publicerar vi PHPportalens skola för att enklare kunna hålla den uppdaterad. Detta är godkänt av Fredrik Johansson (Chavez), författare till PHP-skolan [3d chalk art]

För att få lite organisation på det har jag också skapat en att göra - skolan sida där saker som borde tas tag i listas. Märker du att nåt saknas i skolan, men att du själv inte har tiden eller kompetensen att rätta till det - skriv dit det där!

Introduktion

Författare: Fredrik Johansson
En introduktion till den nya PHP-skolan. Vem är den till för? Vad krävs av dig och din dator? Hur är den skriven osv. Läs denna innan du hoppar till informationskapitlen.[funny quotes]

Programmera i webbmiljö

Författare: Fredrik Johansson[nursery rhymes]
Innan vi drar igång med PHP-programmerandet kan det vara på sin plats med en förklaring om vad webbprogrammering är i allmänhet. Detta kapitel går igenom begrepp som på engelska kallas klientside och serverside. Det innehåller också korta beskrivningar av tekniker som motsvarar PHP.

Installationen i Windows

Författare: Fredrik Johansson
En kort genomgång i hur du installerar PHP med Apache under Windows XP.

Installationen i Linux

Författare: Get, nsg(gentoo)
I den här delen av skolan tas det upp hur man installerar Apache, MySQL och PHP under Linux.

Installationen på Mac

Går igenom hur man aktiverar PHP på Mac OS X 10.3.

Konfigurering

Författare: hagman
Här går vi igenom de vanligaste och viktigaste konfigurationsalternativen i PHP.

Variabler och konstanter

Författare: Fredrik Johansson
Variablen är det mest elementära i varje programmeringsspråk. Du använder den för att lagra information i. I kapitlet kommer jag förklara vad det är för något, vilka typer som finns etc. Sist visas också några funktioner som kan vara användbara i samband med variabelhantering.[hilarious quotes]

Vektorer

Författare: Fredrik Johansson
I detta kapitel spinner vi vidare på det kunskaper som förvärvades i kapitlet om variabler och konstanter. Jag förklarar vad vektorer är, vilka typer det finns och hur man använder dem.

Operatorer

Författare: Fredrik Johansson
Ett kapitel som förklarar innebörden av operatorer i PHP. Kort, såhär i introduktionen, kan nämnas att operatorer är det korrekta namnet för sådana saker som plustecknet (+), minustecknet (-), det som i dagligt tal kallas lika med (=) osv. Dessa operatorer, och många fler, är väsentliga för att dina PHP-skript skall kunna fungera. Läs kapitlet och lär dig mer!

Villkorssatser

Författare: Fredrik Johansson
Villkorssatser är någonting du i din PHP-kod (gäller även övriga programmeringsspråk) behöver för att kunna fatta beslut. Vilken kod skall köras om det är på detta viset? Och om det inte är på det viset, vilken skall köras då? Har du tittat på PHP-kod tidigare har du säkerligen sett if-satsen. Det är en villkorssats och vi kommer i detta kapitel gå igenom bland annat den.

Slingor

Författare: Fredrik Johansson
While, for och foreach, alla är de slingor i PHP och används för att iterera ett specifikt kodblock ett visst antal gånger. Ett exempel på användningsområde är när vi senare går igenom MySQL och skall lista resultatet från en databassökning. För att göra detta måste vi använda oss av slingor. Jag kommer nu börja med att gå igenom grunderna![divorce attorney]

Funktioner

Författare: Fredrik Johansson
Variabler, konstanter, operatorer, villkorssatser och slingor avklarade. Nu fortsätter vi till funktioner. Men bara lugn, mycket av det som finns i kapitlet har du säkert stött på tidigare och har du inte det så är inte heller det något problem, jag kommer att gå igenom det från början.

Objekt orienterad programmering i PHP

Författare: Fredrik Johansson
Förklaring av och hur man använder klasser och objekt.

HTML-templates

Författare: Fredrik Johansson[funny jokes]

Grundläggande databashantering i MySQL

Författare: Jsson
Förklaring av hur man bygger upp databaser i MySQL.

MySQL i PHP

Författare: Fredrik Johansson
Wiki-navigering
Wiki Index
Wiki Artiklar
Wiki Skolan
Wiki Guider
Wiki FAQ
Webbhotell
Domänregistrering
Wiki-sökning
Sök:
Dokumentalternativ
Redigera dokumentet
Visa dokumenthistorien
Senaste wiki-ändringar
Visa ändringarna
Inställningar
Wiki inställningar
Bra att veta
Vad är en Wiki?
Våra förhållningsregler
Trivselregler
Att använda Wikin
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB 2.0.4 © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic