Har modifierat någon här på phpportalens uppladnings script för bilder, så att det nu förminskar bilderna vid uppladning.
Användar ip:et och datum har jag bara för att ha lite koll på när någon har laddat upp, det gör ingenting.

Stort tack till Malte för hjälpen!
<?php 

error_reporting(E_ALL); 
ini_set("display_errors", "1"); 
include("link.php"); 


function save_file($fil, $fil_beskrivning) 
{ 
  $fil_namn = str_replace(" ", "_", $_FILES[$fil]['name']); 
  $fil_storlek = $_FILES[$fil]['size']; 
  $fil_typ = strtoupper(substr($fil_namn, -4, 4)); 
  $fil_upp = $_FILES[$fil]['tmp_name']; 
  $andv_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
  $datum = date("Y-m-d h:i:s"); 
  if (!$fil_namn) die("Välj en fil<br><a href=\"upload.php\">Försök igen</a>"); 

  if ($fil_storlek > 3072000) die("Bilden {$_FILES[$fil]['name']} är för stor. Max storlek är 3000kb<br><a href=\"upload.php\">Försök igen</a>"); 

  if ($fil_typ != ".JPG" && $fil_typ != ".GIF") die ("Filen {$_FILES[$fil]['name']} är av annan typ än jpg/gif<br><a href=\"upload.php\">Försök igen</a>"); 

  if (file_exists("./images/" . $fil_namn)) { 
   $sql = mysql_query("SELECT id FROM bilder WHERE fil_namn = '$fil_namn'"); 
   $fil_id = mysql_result($sql, 0); 
   die ("Filen <a href=\"image.php?bild=$fil_id\">$fil_namn</a> finns redan<br><a href=\"upload.php\">Försök igen</a>"); 
  } 
  mysql_query("INSERT INTO bilder VALUES 
   ( 
   0, 
   '$fil_namn', 
   '$fil_beskrivning', 
   '$andv_ip', 
   '$datum' 
   )") or die("Kunde inte sätta in datan"); 

  if (move_uploaded_file($fil_upp, "./images/" . $fil_namn)) { 

   /* Bestäm höjden och bredden på bilden. */ 
   $dstWH = 100; 

   $dst_img = imageCreateTruecolor($dstWH, $dstWH); 
   $src_img = imagecreatefromjpeg("./images/$fil_namn"); 

   $image_width = ImageSX($src_img); 
   $image_height = ImageSY($src_img); 
 
   if ($image_height >= $image_width) { 
 
     $srcX = 0; 
     $srcY = 0; 
     $srcW = $image_width; 
     $srcH = $image_width; 
   } else { 
     $srcX = round(($image_width - $image_height)/2); 
     $srcY = 0; 
     $srcW = $image_height; 
     $srcH = $image_height; 
   } 

   /* Skapa bilden i 100*100 pixlar */ 
   imagecopyresampled ( $dst_img, $src_img, 0, 0, $srcX, $srcY, $dstWH, $dstWH, $srcW, $srcH ); 

   /* Sökvägen dit den nya bilden ska hamna och kvalitén på bilden. */ 
   imagejpeg($dst_img, "./images/thumb/thumb_$fil_namn", 95); 

   echo "Filen <a href=\"image.php?bild=" . mysql_insert_id() . "\">$fil_namn</a> är nu uppladdad<br><br>"; 
   echo "Ladda upp en till?<br>"; 
  } 

} 


if (isset($_POST['submit'])) { 

  for ($i=1; $i<=3; $i++) { 
   if (is_uploaded_file($_FILES['fil'.$i]['tmp_name'])) { 
    save_file('fil'.$i, $_POST['besk'.$i]); 
   } 
  } 

} 

?> 
<form name="upload" method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" enctype="multipart/form-data"> 
Bild 1:<br> 
<input name="fil1" type="file" size="100"><br> 
Bild 1 namn:<br> 
<input name="besk1" type="text" size="100"><br> 
Bild 2:<br> 
<input name="fil2" type="file" size="100"><br> 
Bild 2 namn:<br> 
<input name="besk2" type="text" size="100"><br> 
Bild 3:<br> 
<input name="fil3" type="file" size="100"><br> 
Bild 3 namn:<br> 
<input name="besk3" type="text" size="100"><br> 

<p><input type="submit" value="Skicka" name="submit"> <input type="reset" value="Rensa"> 
 <br> 
 <br> 
 <a href="index.php">Index</a> 
</form>
link.php:
<?php 
$host = "localhost"; 
$user = ""; 
$pass = ""; 
$db = ""; 

@mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Kunde inte ansluta till MySQL"); 
@mysql_query("use $db") or die("Kunde inte hitta databasen: $db"); 
?>
Och index.php (som visar bilderna):
<?php 
include("link.php"); 

if ($_GET['order']){ 
  $order = $_GET['order']; 
} else { 
  $order = "id"; 
} 

echo"<table width=\"100%\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr>"; 

$a = 0; 

$sql = mysql_query("SELECT * FROM bilder ORDER BY $order"); 
while ($rad = mysql_fetch_array($sql)){ 

  $a++;
//den här '}' glömde du här under :)
} 
?>
<td width="15%"><?php $a ?><center><br><a href="image.php?bild=<?php echo $rad['id'] ?>" target="_BLANK"><img src="images\thumb\thumb_<?php echo $rad['fil_namn'] ?>" border=0></a><br><?php echo $rad['fil_beskrivning'] ?></td>
<? 

  if ($a % 3 == 0){ 
    echo "</tr><tr>"; 
  } 
} 

echo "</table>"; 
echo"<a href=\"upload.php\">Ladda upp en bild</a>"; 
?>
Tabell
strukturen:
CREATE TABLE `bilder` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `fil_namn` varchar(30) NOT NULL default '',
 `fil_beskrivning` varchar(60) NOT NULL default '',
 `andv_ip` varchar(15) NOT NULL default '',
 `datum` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 PRIMARY KEY (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=19 ;

// fredde

Wiki-navigering
Wiki Index
Wiki Artiklar
Wiki Skolan
Wiki Guider
Wiki FAQ
Webbhotell
Domänregistrering
Wiki-sökning
Sök:
Dokumentalternativ
Redigera dokumentet
Visa dokumenthistorien
Senaste wiki-ändringar
Visa ändringarna
Inställningar
Wiki inställningar
Bra att veta
Vad är en Wiki?
Våra förhållningsregler
Trivselregler
Att använda Wikin
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB 2.0.4 © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic