Att använda vår wikilösning

Detta dokument är indelat i två delar. Den första delen ger mer allmänna tips och råd hur systemet bör användas. Den andra behandlar hur du rent tekniskt använder PHPportalenWiki, hur text renderas. Hur du får fet text kursiv text osv.

Allmänna tips

Tänk på stavning, grammatik osv
Här finner du förhoppningsvis våra Trivselregler användbara. Är inte informationen korrekt formulerad blir det svårare för användare att ta den till sig.
Våra förhållningsregler
Givetvis gäller våra förhållningsregler, såsom överallt annars på PHPportalen.
Skapa inte för många nya sidor
Tänk på att vara försiktig med att skapa för många nya sidor. Enkelheten i att skapa en sida leder ofta till att det skapas en för varje nytt litet ämne. Detta leder lätt till en väldig oordning i wiki'n.
Nyttja forumet
I forumsdelen av PHPportalen finns ett forum som är avdelat för att diskutera denna wiki. Är du osäker på någonting fråga där. Vill du tipsa om någonting som man kan ha med i wiki'n (som du inte hinner skapa själv), tipsa om det där.

finns ett forum som är avdelat för att diskutera denna wiki. Är du osäker på någonting fråga där. Vill du tipsa om någonting som man kan ha med i wiki'n (som du inte hinner skapa själv), tipsa om det där.
Sammanfattning av ändringarna
Glöm inte att lämna en kort kommentar till vad du gjorde i en viss redigering. Det gör det lättare att se om redigeringen var korrekt.
Kommentera
Lägg gärna in kommentaret i slutet av dokumentet. Om du vet att dokumentet är ofullständigt och saknar information som någon annan kanske kan fylla i, skriv det längst ner i dokumentet.
Kommentar till dokumentet ovan: Artikeln ovan som behandlar Templates i PHP är ofullständig på det sättet att den saknar ett par välkända metoder för templates-hantering. Vi har inte behandlat ett vanligt templatespaket vid namn Smarty (http://smarty.php.net) och vi har inte gått in på mer avancerade lösningar som XSLT. Den som känner sig manad och kompetent att fylla på artikeln är välkommen att göra det.
Exemplet ovan är ett sätt att göra det. Det finns säkert fler. Men undvik att föra en diskussion i wiki'n, det hör hemma i forumet. Ge gärna kommentaren kursiv stil så att användare lättare kan skilja den från den faktiska informationen.

Textrendering

Nedan följer ett antal exempel som bör ge dig en liten insikt i hur systemet för textrendering fungerar.

Frågetecken

De länkade frågetecknet som förekommer efter vissa ord betyder att ordet tolkas som ett "sammansatt" ord (länkord, se stycket nedan) som inte har någon motsvarande sida. För att skapa denna sida klicka på frågetecknet, skriv texten, förhandsgranska(!) och spara.

Länkar inom wiki'n

Det kanske viktigaste i wiki'n är ju att kunna länka fram och tillbaka mellan olika sidor. Detta kan göras på två olika sätt. Det första är att skriva ihop två eller flera ord, behåll de stora begynnelsebokstäverna i respektive ord. Detta skapar en länk. Finns sidan sedan innan leder länken dit, finns sidan inte sedan innan läggs ett frågetecken (?) till efter det sammansatta ordet i din text. Klicka på detta frågetecken för att redigera den nya sidan.

Ett exempel: PHPportalenWiki.
Två ord sammansatta som skapar en wikilänk.

Det finns ett alternativt (och ofta fördelaktigt) sätt att skapa en länk inom wiki'n. Det är att sätta dubbla parenteser kring ett ord eller en mening.

Koden:
Besök våra ((Trivselregler))!
Ger resultatet:

Besök våra Trivselregler!

Formatering av rubriker

Koden:
= Rubrik 1 =
== Rubrik 2 == 
=== Rubrik 3 === 
==== Rubrik 4 ==== 
===== Rubrik 5 =====
====== Rubrik 6 ======
Ger resultatet:

Rubrik 1

Rubrik 2

Rubrik 3

Rubrik 4

Rubrik 5
Rubrik 6

Formatering av ren text

Koden:
''Kursiv text''
'''Fet text'''
{{Skrivmaskinstext}}
Ger resultatet:

Kursiv text
Fet text
Skrivmaskinstext

Webbadresser

Koden:
En enkel URL: http://www.phpportalen.net
En not, för att inte kludda ner en löpande text [http://www.phpportalen.net]
En variation av den vanliga noten [http://www.phpportalen.net PHPportalen]
Ger resultatet:

En enkel URL: http://www.phpportalen.net
En not, för att inte kludda ner en löpande text [1]
En variation av den vanliga noten [PHPportalen]

Bilder

Koden:
http://www.phpportalen.net/templates/phpportalen/images/logotype_w.gif
Ger resultatet:

logotype_w.gif

Indrag

Koden:
:Indrag 1
::Indrag 2
Ger resultatet:

Indrag 1
Indrag 2

Listor

Koden:
*Punkt 1
*Punkt 2
**Underpunkt
Ger resultatet:

 • Punkt 1
 • Punkt 2
  • Underpunkt

Koden:
*;Punkt 1: Och en beskrivning
*;Punkt 2: Och en annan beskrivning
Ger resultatet:

Punkt 1
Och en beskrivning
Punkt 2
Och en annan beskrivning

Koden:
#Brädgård 1
#Brädgård 2
##Underbrädgård
Ger resultatet:

 1. Brädgård 1
 2. Brädgård 2
  1. Underbrädgård

Tabeller

Du kan enkelt skapa tabeller för att strukturera upp information.
Koden:
||Cell ett || Cell två ||
||||Stor cell tre ||
||Cell fyra || Cell fem ||
|| Cell sex || En väldigt lång cell sju ||
Ger resultatet:

Cell ett Cell två
Stor cell tre
Cell fyra Cell fem
Cell sex En väldigt lång cell sju

Kod

Koden:
<code>
<?PHP
function foo() 
{
  echo 'bar'; 
}
?>
</ code > //utan mellanslag

Ger resultatet:

<?PHP
function foo() 
{
  echo 'bar'; 
}
?>

Kommentar: Det här dokumentet kan nog uppfattas som en aning rörigt, speciellt den övre delen. Kommer du på ett bättre sätt att organisera informationen är du välkommen att göra det. Försök bara att få med samma information (du får givetvis lägga till mer) som finns här nu.
Wiki-navigering
Wiki Index
Wiki Artiklar
Wiki Skolan
Wiki Guider
Wiki FAQ
Webbhotell
Domänregistrering
Wiki-sökning
Sök:
Dokumentalternativ
Redigera dokumentet
Visa dokumenthistorien
Senaste wiki-ändringar
Visa ändringarna
Inställningar
Wiki inställningar
Bra att veta
Vad är en Wiki?
Våra förhållningsregler
Trivselregler
Att använda Wikin
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB 2.0.4 © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic