Hjälp med att ändra ett bilduppladdningscript? Resize bla.

PHPportalen Forum Index » Ideella tjänster
Lägg ett bokmärke på hela tråden
Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget
Visa föregående ämne :: Visa nästa ämne  
Startad av: Meddelande
TobiasJohanssonMedlem i: 2611 dagar

Status: Offline#716345
Inlägg Skrivet: 2011-11-08 21:36      Ämne: Hjälp med att ändra ett bilduppladdningscript? Resize bla. Citera

Beskrivning:

Jag har hittat ett script (inlagt nedan) och jag har försökt att göra om det själv, det har tyvärr inte gått så bra för mig. Det som jag har problem med är följande.

1. Göra så att den gör om den stora bilden till bredd 800, och att höjden så anpassas automatiskt efter detta. Om bilden är mindre än 800, eller 800px exakt så ska den inte göra om något.

2. Ändra så att det inte längre kör PHP_self utan att jag istället kan ha uppladdningen i en annan sida och även så att att jag kör cropen i den andra. Sedan när man klickar färdig så hoppar man tillbaka till första sidan.

3. Jag tror jag klarar av detta, men är fortfarande inte helt 100, men skulle även vilja lägga in bildnamnen i en databas, både för Thumbnailen och för den stora bilden. Dock så tror jag som sagt att jag kan klara av detta.

Kod:
KOD:
1:
 
2:
<?php
3:
/*
4:
* Copyright (c) 2008 http://www.webmotionuk.com / http://www.webmotionuk.co.uk
5:
* "PHP & Jquery image upload & crop"
6:
* Date: 2008-11-21
7:
* Ver 1.2
8:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
9:
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
10:
*
11:
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
12:
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
13:
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
14:
* IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
15:
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
16:
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
17:
* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
18:
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
19:
* THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
20:
*
21:
*/
22:
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
23:
session_start(); //Do not remove this
24:
//only assign a new timestamp if the session variable is empty
25:
if (!isset($_SESSION['random_key']) || strlen($_SESSION['random_key'])==0){
26:
    $_SESSION['random_key'] = strtotime(date('Y-m-d H:i:s')); //assign the timestamp to the session variable
27:
   $_SESSION['user_file_ext']= "";
28:
}
29:
#########################################################################################################
30:
# CONSTANTS                                                                        #
31:
# You can alter the options below                                                      #
32:
#########################################################################################################
33:
$upload_dir = "Images";             // The directory for the images to be saved in
34:
$upload_path = "../../Images/Content/".$upload_dir."/";            // The path to where the image will be saved
35:
$large_image_prefix = "resize_";          // The prefix name to large image
36:
$thumb_image_prefix = "thumbnail_";         // The prefix name to the thumb image
37:
$large_image_name = $large_image_prefix.$_SESSION['random_key'];     // New name of the large image (append the timestamp to the filename)
38:
$thumb_image_name = $thumb_image_prefix.$_SESSION['random_key'];     // New name of the thumbnail image (append the timestamp to the filename)
39:
$max_file = "25";                      // Maximum file size in MB
40:
$max_width = "800";                     // Max width allowed for the large image
41:
$thumb_width = "210";                  // Width of thumbnail image
42:
$thumb_height = "140";                  // Height of thumbnail image
43:
// Only one of these image types should be allowed for upload
44:
$allowed_image_types = array('image/pjpeg'=>"jpg",'image/jpeg'=>"jpg",'image/jpg'=>"jpg",'image/png'=>"png",'image/x-png'=>"png",'image/gif'=>"gif");
45:
$allowed_image_ext = array_unique($allowed_image_types); // do not change this
46:
$image_ext = "";   // initialise variable, do not change this.
47:
foreach ($allowed_image_ext as $mime_type => $ext) {
48:
    $image_ext.= strtoupper($ext)." ";
49:
}
50:
 
51:
 
52:
##########################################################################################################
53:
# IMAGE FUNCTIONS                                                                   #
54:
# You do not need to alter these functions                                                 #
55:
##########################################################################################################
56:
function resizeImage($image,$width,$height,$scale) {
57:
   list($imagewidth, $imageheight, $imageType) = getimagesize($image);
58:
   $imageType = image_type_to_mime_type($imageType);
59:
   $newImageWidth = ceil($width * $scale);
60:
   $newImageHeight = ceil($height * $scale);
61:
   $newImage = imagecreatetruecolor($newImageWidth,$newImageHeight);
62:
   switch($imageType) {
63:
      case "image/gif":
64:
         $source=imagecreatefromgif($image);
65:
         break;
66:
       case "image/pjpeg":
67:
      case "image/jpeg":
68:
      case "image/jpg":
69:
         $source=imagecreatefromjpeg($image);
70:
         break;
71:
       case "image/png":
72:
      case "image/x-png":
73:
         $source=imagecreatefrompng($image);
74:
         break;
75:
     }
76:
   imagecopyresampled($newImage,$source,0,0,0,0,$newImageWidth,$newImageHeight,$width,$height);
77:
   
78:
   switch($imageType) {
79:
      case "image/gif":
80:
           imagegif($newImage,$image);
81:
         break;
82:
         case "image/pjpeg":
83:
      case "image/jpeg":
84:
      case "image/jpg":
85:
           imagejpeg($newImage,$image,90);
86:
         break;
87:
      case "image/png":
88:
      case "image/x-png":
89:
         imagepng($newImage,$image); 
90:
         break;
91:
    }
92:
   
93:
   chmod($image, 0777);
94:
   return $image;
95:
}
96:
//You do not need to alter these functions
97:
function resizeThumbnailImage($thumb_image_name, $image, $width, $height, $start_width, $start_height, $scale){
98:
   list($imagewidth, $imageheight, $imageType) = getimagesize($image);
99:
   $imageType = image_type_to_mime_type($imageType);
100:
   
101:
   $newImageWidth = ceil($width * $scale);
102:
   $newImageHeight = ceil($height * $scale);
103:
   $newImage = imagecreatetruecolor($newImageWidth,$newImageHeight);
104:
   switch($imageType) {
105:
      case "image/gif":
106:
         $source=imagecreatefromgif($image);
107:
         break;
108:
       case "image/pjpeg":
109:
      case "image/jpeg":
110:
      case "image/jpg":
111:
         $source=imagecreatefromjpeg($image);
112:
         break;
113:
       case "image/png":
114:
      case "image/x-png":
115:
         $source=imagecreatefrompng($image);
116:
         break;
117:
     }
118:
   imagecopyresampled($newImage,$source,0,0,$start_width,$start_height,$newImageWidth,$newImageHeight,$width,$height);
119:
   switch($imageType) {
120:
      case "image/gif":
121:
           imagegif($newImage,$thumb_image_name);
122:
         break;
123:
         case "image/pjpeg":
124:
      case "image/jpeg":
125:
      case "image/jpg":
126:
           imagejpeg($newImage,$thumb_image_name,90);
127:
         break;
128:
      case "image/png":
129:
      case "image/x-png":
130:
         imagepng($newImage,$thumb_image_name); 
131:
         break;
132:
    }
133:
   chmod($thumb_image_name, 0777);
134:
   return $thumb_image_name;
135:
}
136:
//You do not need to alter these functions
137:
function getHeight($image) {
138:
   $size = getimagesize($image);
139:
   $height = $size[1];
140:
   return $height;
141:
}
142:
//You do not need to alter these functions
143:
function getWidth($image) {
144:
   $size = getimagesize($image);
145:
   $width = $size[0];
146:
   return $width;
147:
}
148:
 
149:
//Image Locations
150:
$large_image_location = $upload_path.$large_image_name.$_SESSION['user_file_ext'];
151:
$thumb_image_location = $upload_path.$thumb_image_name.$_SESSION['user_file_ext'];
152:
 
153:
//Create the upload directory with the right permissions if it doesn't exist
154:
if(!is_dir($upload_dir)){
155:
   mkdir($upload_dir, 0777);
156:
   chmod($upload_dir, 0777);
157:
}
158:
 
159:
//Check to see if any images with the same name already exist
160:
if (file_exists($large_image_location)){
161:
   if(file_exists($thumb_image_location)){
162:
      $thumb_photo_exists = "<img src=\"".$upload_path.$thumb_image_name.$_SESSION['user_file_ext']."\" alt=\"Thumbnail Image\"/>";
163:
   }else{
164:
      $thumb_photo_exists = "";
165:
   }
166:
      $large_photo_exists = "<img src=\"".$upload_path.$large_image_name.$_SESSION['user_file_ext']."\" alt=\"Large Image\"/>";
167:
} else {
168:
      $large_photo_exists = "";
169:
   $thumb_photo_exists = "";
170:
}
171:
 
172:
if (isset($_POST["upload"])) {
173:
   //Get the file information
174:
   $userfile_name = $_FILES['image']['name'];
175:
   $userfile_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
176:
   $userfile_size = $_FILES['image']['size'];
177:
   $userfile_type = $_FILES['image']['type'];
178:
   $filename = basename($_FILES['image']['name']);
179:
   $file_ext = strtolower(substr($filename, strrpos($filename, '.') + 1));
180:
   
181:
   //Only process if the file is a JPG, PNG or GIF and below the allowed limit
182:
   if((!empty($_FILES["image"])) && ($_FILES['image']['error'] == 0)) {
183:
      
184:
      foreach ($allowed_image_types as $mime_type => $ext) {
185:
         //loop through the specified image types and if they match the extension then break out
186:
         //everything is ok so go and check file size
187:
         if($file_ext==$ext && $userfile_type==$mime_type){
188:
            $error = "";
189:
            break;
190:
         }else{
191:
            $error = "Only <strong>".$image_ext."</strong> images accepted for upload<br />";
192:
         }
193:
      }
194:
      //check if the file size is above the allowed limit
195:
      if ($userfile_size > ($max_file*1048576)) {
196:
         $error.= "Images must be under ".$max_file."MB in size";
197:
      }
198:
      
199:
   }else{
200:
      $error= "Select an image for upload";
201:
   }
202:
   //Everything is ok, so we can upload the image.
203:
   if (strlen($error)==0){
204:
      
205:
      if (isset($_FILES['image']['name'])){
206:
         //this file could now has an unknown file extension (we hope it's one of the ones set above!)
207:
         $large_image_location = $large_image_location.".".$file_ext;
208:
         $thumb_image_location = $thumb_image_location.".".$file_ext;
209:
         
210:
         //put the file ext in the session so we know what file to look for once its uploaded
211:
         $_SESSION['user_file_ext']=".".$file_ext;
212:
         
213:
         move_uploaded_file($userfile_tmp, $large_image_location);
214:
         chmod($large_image_location, 0777);
215:
         
216:
         $width = getWidth($large_image_location);
217:
         $height = getHeight($large_image_location);
218:
         //Scale the image if it is greater than the width set above
219:
         if ($width > $max_width){
220:
            $scale = $max_width/$width;
221:
            $uploaded = resizeImage($large_image_location,$width,$height,$scale);
222:
         }else{
223:
            $scale = 1;
224:
            $uploaded = resizeImage($large_image_location,$width,$height,$scale);
225:
         }
226:
         //Delete the thumbnail file so the user can create a new one
227:
         if (file_exists($thumb_image_location)) {
228:
            unlink($thumb_image_location);
229:
         }
230:
      }
231:
      //Refresh the page to show the new uploaded image
232:
      header("location:".$_SERVER["PHP_SELF"]);
233:
      exit();
234:
   }
235:
}
236:
 
237:
if (isset($_POST["upload_thumbnail"]) && strlen($large_photo_exists)>0) {
238:
   //Get the new coordinates to crop the image.
239:
   $x1 = $_POST["x1"];
240:
   $y1 = $_POST["y1"];
241:
   $x2 = $_POST["x2"];
242:
   $y2 = $_POST["y2"];
243:
   $w = $_POST["w"];
244:
   $h = $_POST["h"];
245:
   //Scale the image to the thumb_width set above
246:
   $scale = $thumb_width/$w;
247:
   $cropped = resizeThumbnailImage($thumb_image_location, $large_image_location,$w,$h,$x1,$y1,$scale);
248:
   //Reload the page again to view the thumbnail
249:
   header("location:".$_SERVER["PHP_SELF"]);
250:
   exit();
251:
}
252:
 
253:
 
254:
if ($_GET['a']=="delete" && strlen($_GET['t'])>0){
255:
//get the file locations
256:
   $large_image_location = $upload_path.$large_image_prefix.$_GET['t'];
257:
   $thumb_image_location = $upload_path.$thumb_image_prefix.$_GET['t'];
258:
   if (file_exists($large_image_location)) {
259:
      unlink($large_image_location);
260:
   }
261:
   if (file_exists($thumb_image_location)) {
262:
      unlink($thumb_image_location);
263:
   }
264:
   header("location:".$_SERVER["PHP_SELF"]);
265:
   exit();
266:
}
267:
?>
268:
 
269:
 
270:
<!-- ***********
271:
 
272:
HERE COMES THE BEGINNING OF THE HTML
273:
 
274:
*********** -->
275:
 
276:
 
277:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
278:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
279:
<head>
280:
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
281:
   <meta name="generator" content="WebMotionUK" />
282:
   <title>WebMotionUK - PHP &amp; Jquery image upload &amp; crop</title>
283:
   <script type="text/javascript" src="js/jquery-pack.js"></script>
284:
   <script type="text/javascript" src="js/jquery.imgareaselect.min.js"></script>
285:
</head>
286:
<body>
287:
<!--
288:
* Copyright (c) 2008 http://www.webmotionuk.com / http://www.webmotionuk.co.uk
289:
* Date: 2008-11-21
290:
* "PHP & Jquery image upload & crop"
291:
* Ver 1.2
292:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
293:
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
294:
*
295:
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
296:
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
297:
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
298:
* IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
299:
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
300:
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
301:
* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
302:
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
303:
* THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
304:
*
305:
-->
306:
<?php
307:
//Only display the javacript if an image has been uploaded
308:
if(strlen($large_photo_exists)>0){
309:
   $current_large_image_width = getWidth($large_image_location);
310:
   $current_large_image_height = getHeight($large_image_location);?>
311:
<script type="text/javascript">
312:
function preview(img, selection) {
313:
   var scaleX = <?php echo $thumb_width;?> / selection.width;
314:
   var scaleY = <?php echo $thumb_height;?> / selection.height;
315:
   
316:
   $('#thumbnail + div > img').css({
317:
      width: Math.round(scaleX * <?php echo $current_large_image_width;?>) + 'px',
318:
      height: Math.round(scaleY * <?php echo $current_large_image_height;?>) + 'px',
319:
      marginLeft: '-' + Math.round(scaleX * selection.x1) + 'px',
320:
      marginTop: '-' + Math.round(scaleY * selection.y1) + 'px'
321:
   });
322:
   $('#x1').val(selection.x1);
323:
   $('#y1').val(selection.y1);
324:
   $('#x2').val(selection.x2);
325:
   $('#y2').val(selection.y2);
326:
   $('#w').val(selection.width);
327:
   $('#h').val(selection.height);
328:
}
329:
 
330:
$(document).ready(function () {
331:
   $('#save_thumb').click(function() {
332:
      var x1 = $('#x1').val();
333:
      var y1 = $('#y1').val();
334:
      var x2 = $('#x2').val();
335:
      var y2 = $('#y2').val();
336:
      var w = $('#w').val();
337:
      var h = $('#h').val();
338:
      if(x1=="" || y1=="" || x2=="" || y2=="" || w=="" || h==""){
339:
         alert("You must make a selection first");
340:
         return false;
341:
      }else{
342:
         return true;
343:
      }
344:
   });
345:
});
346:
 
347:
$(window).load(function () {
348:
   $('#thumbnail').imgAreaSelect({ aspectRatio: '1:<?php echo $thumb_height/$thumb_width;?>', onSelectChange: preview });
349:
});
350:
 
351:
</script>
352:
<?php }?>
353:
<h1>Photo Upload and Crop</h1>
354:
<?php
355:
//Display error message if there are any
356:
if(strlen($error)>0){
357:
   echo "<ul><li><strong>Error!</strong></li><li>".$error."</li></ul>";
358:
}
359:
if(strlen($large_photo_exists)>0 && strlen($thumb_photo_exists)>0){
360:
   echo $large_photo_exists."&nbsp;".$thumb_photo_exists;
361:
   echo "<p><a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."?a=delete&t=".$_SESSION['random_key'].$_SESSION['user_file_ext']."\">Delete images</a></p>";
362:
   echo "<p><a href=\"".$_SERVER["PHP_SELF"]."\">Upload another</a></p>";
363:
   //Clear the time stamp session and user file extension
364:
   $_SESSION['random_key']= "";
365:
   $_SESSION['user_file_ext']= "";
366:
}else{
367:
      if(strlen($large_photo_exists)>0){?>
368:
      <h2>Create Thumbnail</h2>
369:
      <div align="center">
370:
         <img src="<?php echo $upload_path.$large_image_name.$_SESSION['user_file_ext'];?>" style="float: left; margin-right: 10px;" id="thumbnail" alt="Create Thumbnail" />
371:
         <div style="border:1px #e5e5e5 solid; float:left; position:relative; overflow:hidden; width:<?php echo $thumb_width;?>px; height:<?php echo $thumb_height;?>px;">
372:
            <img src="<?php echo $upload_path.$large_image_name.$_SESSION['user_file_ext'];?>" style="position: relative;" alt="Thumbnail Preview" />
373:
         </div>
374:
         <br style="clear:both;"/>
375:
         <form name="thumbnail" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method="post">
376:
            <input type="hidden" name="x1" value="" id="x1" />
377:
            <input type="hidden" name="y1" value="" id="y1" />
378:
            <input type="hidden" name="x2" value="" id="x2" />
379:
            <input type="hidden" name="y2" value="" id="y2" />
380:
            <input type="hidden" name="w" value="" id="w" />
381:
            <input type="hidden" name="h" value="" id="h" />
382:
            <input type="submit" name="upload_thumbnail" value="Save Thumbnail" id="save_thumb" />
383:
         </form>
384:
      </div>
385:
   <hr />
386:
   <?php    } ?>
387:
   <h2>Upload Photo</h2>
388:
   <form name="photo" enctype="multipart/form-data" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>" method="post">
389:
   Photo <input type="file" name="image" size="30" /> <input type="submit" name="upload" value="Upload" />
390:
   </form>
391:
<?php } ?>
392:
<!-- Copyright (c) 2008 http://www.webmotionuk.com -->
393:
</body>
394:
</html>
395:
 
396:
 


Min mail: tobias.j@spelkontroll.net

Tack för svar.
 

_________________
Kolla in, http://www.arcticgamer.se och http://www.sjukvardbetyg.se/
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande Besök användarens hemsida
Visa tidigare inlägg:   
Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget
PHPportalen Forum Index » Ideella tjänster
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
Du kan inte bifoga filer i detta forum
Du kan inte ladda ner filer från detta forum
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic