Select med villkor

PHPportalen Forum Index » Databaser
Lägg ett bokmärke på hela tråden
Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget
Visa föregående ämne :: Visa nästa ämne  
Startad av: Meddelande
snylftenMedlem i: 4541 dagar

Status: Offline#741749
Inlägg Skrivet: 2017-06-10 11:36      Ämne: Select med villkor Citera

Hallå

Jag har en tabell med öppettider för butiker. I databasen har jag några kolumner för öppningstid, stängningstid day of week(0till6 där 1=måndag och 0=söndag)

Jag har även två fält som är datumfält. De är allt som oftast NULL. Men de kan innehålla ett startdatum samt slutdatum. Meningen är att man lägger in ett datumspann då denna postens tider ska gälla, tex för julhelgen då det är speciella öppningstider som skiljer sig från ordinarie öppettider.

Jag vill kunna göra en SELECT där ett company_id är ett visst nummer. Om en rad har samma company_id, day_of_week vill kjag skriva ut den av de två raderna där `override_start_date` och `override_end_date` inte är NULL om dagens datum faller inom datumspannet som `override_start_date` och `override_end_date` innehåller.

Exempel. Dessa två rader har samma värde på company_id och day_of_week. Då dagens datum infaller mellan '2017-06-09' och '2017-07-09' vill jag ha den raden och inte den andra där `override_start_date` och `override_end_date` är NULL.
KOD:
1:
(827, NULL, NULL, 915197, 0, '10:00:00', '18:00:00', 1),
2:
(827, '2017-06-09', '2017-07-09', 915197, 0, '10:00:00', '18:00:00', 0)


Hoppas ni förstår hur jag menar och att ni kan hjälpa mig hur man skriver en sådan select.

KOD:
1:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `open_hour_range` (
2:
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3:
  `override_start_date` date DEFAULT NULL,
4:
  `override_end_date` date DEFAULT NULL,
5:
  `company_id` int(11) DEFAULT NULL,
6:
  `day_of_week` tinyint(4) DEFAULT NULL,
7:
  `open_time` time DEFAULT NULL,
8:
  `close_time` time DEFAULT NULL,
9:
  `closed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
10:
  PRIMARY KEY (`id`),
11:
  KEY `company_id` (`company_id`)
12:
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=829 ;
13:
 
14:
--
15:
-- Dumping data for table `open_hour_range`
16:
--
17:
 
18:
INSERT INTO `open_hour_range` (`id`, `override_start_date`, `override_end_date`, `company_id`, `day_of_week`, `open_time`, `close_time`, `closed`) VALUES
19:
(1, NULL, NULL, 531400, 1, '09:00:00', '18:00:00', 0),
20:
(2, NULL, NULL, 531400, 2, '09:00:00', '18:00:00', 0),
21:
(3, NULL, NULL, 531400, 3, '09:00:00', '18:00:00', 0),
22:
(4, NULL, NULL, 531400, 4, '09:00:00', '18:00:00', 0),
23:
(5, NULL, NULL, 531400, 5, '09:00:00', '18:00:00', 0),
24:
(6, NULL, NULL, 531400, 6, '10:00:00', '13:00:00', 0),
25:
(142, NULL, NULL, 655472, 2, '10:00:00', '17:00:00', 0),
26:
(143, NULL, NULL, 655472, 3, '10:00:00', '20:00:00', 0),
27:
(144, NULL, NULL, 655472, 4, '10:00:00', '17:00:00', 0),
28:
(145, NULL, NULL, 655472, 5, '10:00:00', '17:00:00', 0),
29:
(146, NULL, NULL, 655472, 6, '10:00:00', '17:00:00', 0),
30:
(147, NULL, NULL, 655472, 0, '10:00:00', '17:00:00', 0),
31:
(148, NULL, NULL, 10402, 1, '07:00:00', '17:00:00', 0),
32:
(149, NULL, NULL, 10402, 2, '07:00:00', '17:00:00', 0),
33:
(150, NULL, NULL, 10402, 3, '07:00:00', '17:00:00', 0),
34:
(151, NULL, NULL, 10402, 4, '07:00:00', '17:00:00', 0),
35:
(152, NULL, NULL, 10402, 5, '07:00:00', '17:00:00', 0),
36:
(153, NULL, NULL, 10402, 6, '10:00:00', '14:00:00', 0),
37:
(154, NULL, NULL, 10402, 0, '10:00:00', '14:00:00', 1),
38:
(155, NULL, NULL, 493135, 1, '06:30:00', '19:30:00', 0),
39:
(156, NULL, NULL, 493135, 2, '06:30:00', '19:00:00', 0),
40:
(157, NULL, NULL, 493135, 3, '06:30:00', '19:00:00', 0),
41:
(158, NULL, NULL, 493135, 4, '06:30:00', '18:00:00', 0),
42:
(159, NULL, NULL, 493135, 5, '08:00:00', '19:00:00', 0),
43:
(160, NULL, NULL, 493135, 6, '08:00:00', '16:00:00', 0),
44:
(161, NULL, NULL, 493135, 0, '12:00:00', '17:00:00', 0),
45:
(162, NULL, NULL, 915171, 1, '07:00:00', '17:00:00', 0),
46:
(163, NULL, NULL, 915171, 2, '07:00:00', '17:00:00', 0),
47:
(164, NULL, NULL, 915171, 3, '07:00:00', '17:00:00', 0),
48:
(165, NULL, NULL, 915171, 4, '07:00:00', '17:00:00', 0),
49:
(166, NULL, NULL, 915171, 5, '07:00:00', '15:00:00', 0),
50:
(167, NULL, NULL, 915171, 6, '07:00:00', '15:00:00', 1),
51:
(168, NULL, NULL, 915171, 0, '07:00:00', '15:00:00', 1),
52:
(169, NULL, NULL, 10317, 1, '10:00:00', '19:00:00', 0),
53:
(170, NULL, NULL, 10317, 2, '10:00:00', '19:00:00', 0),
54:
(171, NULL, NULL, 10317, 3, '10:00:00', '19:00:00', 0),
55:
(172, NULL, NULL, 10317, 4, '10:00:00', '19:00:00', 0),
56:
(173, NULL, NULL, 10317, 5, '10:00:00', '19:00:00', 0),
57:
(174, NULL, NULL, 10317, 6, '10:00:00', '18:00:00', 0),
58:
(175, NULL, NULL, 10317, 0, '10:00:00', '18:00:00', 0),
59:
(176, NULL, NULL, 915195, 1, '10:00:00', '19:00:00', 0),
60:
(177, NULL, NULL, 915195, 2, '10:00:00', '19:00:00', 0),
61:
(178, NULL, NULL, 915195, 3, '10:00:00', '19:00:00', 0),
62:
(179, NULL, NULL, 915195, 4, '10:00:00', '19:00:00', 0),
63:
(180, NULL, NULL, 915195, 5, '10:00:00', '19:00:00', 0),
64:
(181, NULL, NULL, 915195, 6, '10:00:00', '19:00:00', 0),
65:
(182, NULL, NULL, 915195, 0, '12:00:00', '19:00:00', 0),
66:
(183, NULL, NULL, 494281, 1, '07:00:00', '16:00:00', 0),
67:
(184, NULL, NULL, 494281, 2, '07:00:00', '16:00:00', 0),
68:
(185, NULL, NULL, 494281, 3, '07:00:00', '16:00:00', 0),
69:
(186, NULL, NULL, 494281, 4, '07:00:00', '16:00:00', 0),
70:
(187, NULL, NULL, 494281, 5, '07:00:00', '16:00:00', 0),
71:
(188, NULL, NULL, 494281, 6, '07:00:00', '16:00:00', 1),
72:
(189, NULL, NULL, 494281, 0, '07:00:00', '16:00:00', 1),
73:
(190, NULL, NULL, 603882, 1, NULL, NULL, 1),
74:
(191, NULL, NULL, 603882, 2, '11:00:00', '18:00:00', 0),
75:
(192, NULL, NULL, 603882, 3, '11:00:00', '20:00:00', 0),
76:
(193, NULL, NULL, 603882, 4, '11:00:00', '18:00:00', 0),
77:
(194, NULL, NULL, 603882, 5, '11:00:00', '17:00:00', 0),
78:
(195, NULL, NULL, 603882, 6, '11:00:00', '17:00:00', 0),
79:
(196, NULL, NULL, 603882, 0, '11:00:00', '17:00:00', 0),
80:
(197, NULL, NULL, 493668, 1, '07:00:00', '18:00:00', 0),
81:
(198, NULL, NULL, 493668, 2, '07:00:00', '18:00:00', 0),
82:
(199, NULL, NULL, 493668, 3, '07:00:00', '18:00:00', 0),
83:
(200, NULL, NULL, 493668, 4, '07:00:00', '18:00:00', 0),
84:
(201, NULL, NULL, 493668, 5, '07:00:00', '18:00:00', 0),
85:
(202, NULL, NULL, 493668, 6, '10:00:00', '14:00:00', 0),
86:
(203, NULL, NULL, 493668, 0, '11:00:00', '15:00:00', 0),
87:
(204, NULL, NULL, 10761, 1, '10:00:00', '18:00:00', 0),
88:
(205, NULL, NULL, 10761, 2, '10:00:00', '18:00:00', 0),
89:
(206, NULL, NULL, 10761, 3, '10:00:00', '18:00:00', 0),
90:
(207, NULL, NULL, 10761, 4, '10:00:00', '18:00:00', 0),
91:
(208, NULL, NULL, 10761, 5, '10:00:00', '18:00:00', 0),
92:
(209, NULL, NULL, 10761, 6, '11:00:00', '15:00:00', 0),
93:
(210, NULL, NULL, 10761, 0, NULL, NULL, 1),
94:
(211, NULL, NULL, 915240, 1, '14:00:00', '17:00:00', 0),
95:
(212, NULL, NULL, 915240, 2, '14:00:00', '17:00:00', 0),
96:
(213, NULL, NULL, 915240, 3, '14:00:00', '17:00:00', 0),
97:
(214, NULL, NULL, 915240, 4, '14:00:00', '17:00:00', 0),
98:
(215, NULL, NULL, 915240, 5, '13:00:00', '16:00:00', 0),
99:
(216, NULL, NULL, 915240, 6, NULL, NULL, 1),
100:
(217, NULL, NULL, 915240, 0, NULL, NULL, 1),
101:
(218, NULL, NULL, 915243, 1, '08:00:00', '20:00:00', 0),
102:
(219, NULL, NULL, 915243, 2, '08:00:00', '20:00:00', 0),
103:
(220, NULL, NULL, 915243, 3, '08:00:00', '20:00:00', 0),
104:
(221, NULL, NULL, 915243, 4, '08:00:00', '20:00:00', 0),
105:
(222, NULL, NULL, 915243, 5, '08:00:00', '20:00:00', 0),
106:
(223, NULL, NULL, 915243, 6, '07:00:00', '18:00:00', 0),
107:
(224, NULL, NULL, 915243, 0, '08:00:00', '18:00:00', 0),
108:
(225, NULL, NULL, 539874, 1, '10:00:00', '18:00:00', 0),
109:
(226, NULL, NULL, 539874, 2, '10:00:00', '18:00:00', 0),
110:
(227, NULL, NULL, 539874, 3, '10:00:00', '18:00:00', 0),
111:
(228, NULL, NULL, 539874, 4, '10:00:00', '18:00:00', 0),
112:
(229, NULL, NULL, 539874, 5, '10:00:00', '18:00:00', 0),
113:
(230, NULL, NULL, 539874, 6, '10:00:00', '16:00:00', 0),
114:
(231, NULL, NULL, 539874, 0, '11:00:00', '16:00:00', 0),
115:
(232, NULL, NULL, 915244, 1, '10:00:00', '19:00:00', 0),
116:
(233, NULL, NULL, 915244, 2, '10:00:00', '19:00:00', 0),
117:
(234, NULL, NULL, 915244, 3, '10:00:00', '19:00:00', 0),
118:
(235, NULL, NULL, 915244, 4, '10:00:00', '19:00:00', 0),
119:
(236, NULL, NULL, 915244, 5, '10:00:00', '19:00:00', 0),
120:
(237, NULL, NULL, 915244, 6, '10:00:00', '16:00:00', 0),
121:
(238, NULL, NULL, 915244, 0, '10:00:00', '16:00:00', 0),
122:
(239, NULL, NULL, 494295, 1, '08:00:00', '17:00:00', 0),
123:
(240, NULL, NULL, 494295, 2, '08:00:00', '17:00:00', 0),
124:
(241, NULL, NULL, 494295, 3, '08:00:00', '17:00:00', 0),
125:
(242, NULL, NULL, 494295, 4, '08:00:00', '19:00:00', 0),
126:
(243, NULL, NULL, 494295, 5, '08:00:00', '17:00:00', 0),
127:
(244, NULL, NULL, 494295, 6, '10:00:00', '13:00:00', 0),
128:
(245, NULL, NULL, 494295, 0, '10:00:00', '13:00:00', 1),
129:
(246, NULL, NULL, 915196, 1, '09:00:00', '18:00:00', 0),
130:
(247, NULL, NULL, 915196, 2, '09:00:00', '18:00:00', 0),
131:
(248, NULL, NULL, 915196, 3, '09:00:00', '18:00:00', 0),
132:
(249, NULL, NULL, 915196, 4, '09:00:00', '18:00:00', 0),
133:
(250, NULL, NULL, 915196, 5, '09:00:00', '18:00:00', 0),
134:
(251, NULL, NULL, 915196, 6, '10:00:00', '14:00:00', 0),
135:
(252, NULL, NULL, 915196, 0, '10:00:00', '14:00:00', 1),
136:
(253, NULL, NULL, 915249, 1, '07:30:00', '18:00:00', 0),
137:
(254, NULL, NULL, 915249, 2, '07:30:00', '18:00:00', 0),
138:
(255, NULL, NULL, 915249, 3, '07:30:00', '18:00:00', 0),
139:
(256, NULL, NULL, 915249, 4, '07:30:00', '18:00:00', 0),
140:
(257, NULL, NULL, 915249, 5, '07:30:00', '18:00:00', 0),
141:
(258, NULL, NULL, 915249, 6, '09:00:00', '15:00:00', 0),
142:
(259, NULL, NULL, 915249, 0, '10:00:00', '14:00:00', 0),
143:
(260, NULL, NULL, 626627, 1, '10:00:00', '20:00:00', 0),
144:
(261, NULL, NULL, 626627, 2, '10:00:00', '20:00:00', 0),
145:
(262, NULL, NULL, 626627, 3, '10:00:00', '20:00:00', 0),
146:
(263, NULL, NULL, 626627, 4, '10:00:00', '20:00:00', 0),
147:
(264, NULL, NULL, 626627, 5, '10:00:00', '20:00:00', 0),
148:
(265, NULL, NULL, 626627, 6, '10:00:00', '18:00:00', 0),
149:
(266, NULL, NULL, 626627, 0, '10:00:00', '18:00:00', 0),
150:
(267, NULL, NULL, 10174, 1, '10:00:00', '18:00:00', 0),
151:
(268, NULL, NULL, 10174, 2, '10:00:00', '18:00:00', 0),
152:
(269, NULL, NULL, 10174, 3, '10:00:00', '18:00:00', 0),
153:
(270, NULL, NULL, 10174, 4, '10:00:00', '18:00:00', 0),
154:
(271, NULL, NULL, 10174, 5, '10:00:00', '18:00:00', 0),
155:
(272, NULL, NULL, 10174, 6, '10:00:00', '16:00:00', 0),
156:
(273, NULL, NULL, 10174, 0, NULL, NULL, 1),
157:
(274, NULL, NULL, 10946, 1, '08:00:00', '21:00:00', 0),
158:
(275, NULL, NULL, 10946, 2, '08:00:00', '21:00:00', 0),
159:
(276, NULL, NULL, 10946, 3, '08:00:00', '21:00:00', 0),
160:
(277, NULL, NULL, 10946, 4, '08:00:00', '21:00:00', 0),
161:
(278, NULL, NULL, 10946, 5, '08:00:00', '21:00:00', 0),
162:
(279, NULL, NULL, 10946, 6, '08:00:00', '21:00:00', 0),
163:
(280, NULL, NULL, 10946, 0, '08:00:00', '21:00:00', 0),
164:
(281, NULL, NULL, 516321, 1, '08:00:00', '16:30:00', 0),
165:
(282, NULL, NULL, 516321, 2, '08:00:00', '16:30:00', 0),
166:
(283, NULL, NULL, 516321, 3, '08:00:00', '16:30:00', 0),
167:
(284, NULL, NULL, 516321, 4, '08:00:00', '16:30:00', 0),
168:
(285, NULL, NULL, 516321, 5, '08:00:00', '16:30:00', 0),
169:
(286, NULL, NULL, 516321, 6, NULL, NULL, 1),
170:
(287, NULL, NULL, 516321, 0, NULL, NULL, 1),
171:
(288, NULL, NULL, 493902, 1, '07:00:00', '22:00:00', 0),
172:
(289, NULL, NULL, 493902, 2, '07:00:00', '22:00:00', 0),
173:
(290, NULL, NULL, 493902, 3, '07:00:00', '22:00:00', 0),
174:
(291, NULL, NULL, 493902, 4, '07:00:00', '22:00:00', 0),
175:
(292, NULL, NULL, 493902, 5, '07:00:00', '22:00:00', 0),
176:
(293, NULL, NULL, 493902, 6, '07:00:00', '22:00:00', 0),
177:
(294, NULL, NULL, 493902, 0, '07:00:00', '22:00:00', 0),
178:
(295, NULL, NULL, 10416, 1, '08:00:00', '17:00:00', 0),
179:
(296, NULL, NULL, 10416, 2, '08:00:00', '17:00:00', 0),
180:
(297, NULL, NULL, 10416, 3, '08:00:00', '17:00:00', 0),
181:
(298, NULL, NULL, 10416, 4, '08:00:00', '17:00:00', 0),
182:
(299, NULL, NULL, 10416, 5, '08:00:00', '17:00:00', 0),
183:
(300, NULL, NULL, 10416, 6, NULL, NULL, 1),
184:
(301, NULL, NULL, 10416, 0, NULL, NULL, 2),
185:
(302, NULL, NULL, 11676, 1, '10:00:00', '18:00:00', 0),
186:
(303, NULL, NULL, 11676, 2, '10:00:00', '18:00:00', 0),
187:
(304, NULL, NULL, 11676, 3, '10:00:00', '18:00:00', 0),
188:
(305, NULL, NULL, 11676, 4, '10:00:00', '18:00:00', 0),
189:
(306, NULL, NULL, 11676, 5, '10:00:00', '18:00:00', 0),
190:
(307, NULL, NULL, 11676, 6, '10:00:00', '15:00:00', 0),
191:
(308, NULL, NULL, 11676, 0, NULL, NULL, 1),
192:
(821, NULL, NULL, 915197, 1, '10:00:00', '18:00:00', 0),
193:
(822, NULL, NULL, 915197, 2, '10:00:00', '18:00:00', 0),
194:
(823, NULL, NULL, 915197, 3, '10:00:00', '18:00:00', 0),
195:
(824, NULL, NULL, 915197, 4, '10:00:00', '18:00:00', 0),
196:
(825, NULL, NULL, 915197, 5, '10:00:00', '18:00:00', 0),
197:
(826, NULL, NULL, 915197, 6, '10:00:00', '14:00:00', 0),
198:
(827, NULL, NULL, 915197, 0, '10:00:00', '18:00:00', 1),
199:
(827, '2017-06-09', '2017-07-09', 915197, 0, '10:00:00', '18:00:00', 1);
 
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande
KoenigseggMedlem i: 3808 dagar

Status: Offline#741752
Inlägg Skrivet: 2017-06-10 23:31      Ämne: Citera

Pja.. Såhär kan man göra om man vill:
KOD:
1:
SELECT columns FROM open_hour_range WHERE company_id=915197 AND day_of_week=6 AND CURDATE() BETWEEN override_start_date AND override_end_date
2:
UNION
3:
SELECT columns FROM open_hour_range WHERE company_id=915197 AND day_of_week=6 AND override_start_date IS NULL
4:
LIMIT 1

En liten förutsättning blir då att man antingen anger båda datumen eller inget als. Annars så får man ju utöka villkoren lite. Men det är kanske rimligt, om man har en ändring som gäller tills vidare så är det ju inte en ändring längre utan det nya ordinarie.

Såhär kan man också göra:
KOD:
1:
SELECT columns FROM open_hour_range
2:
WHERE company_id=915197 AND day_of_week=0 AND
3:
      (override_start_date IS NULL OR CURDATE() BETWEEN override_start_date AND override_end_date)
4:
ORDER BY override_start_date DESC
5:
LIMIT 1

Lite av samma antagande här, att inte den ena av override_start_date och override_en_date är satt.
 

_________________
Aktiv frilansare inom ganska mycket som har med webben att göra Smile
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande MSN Messenger
snylftenMedlem i: 4541 dagar

Status: Offline#741754
Inlägg Skrivet: 2017-06-11 07:52      Ämne: Citera

Tjenare och tack för hjälpen.

Det funkar litegrann nu Smile Jag vill ju få ut alla dagar och öppettiderna. Men om det finns en rad där inte override_start_date AND override_end_date är NULL och att dagens datum infaller mellan de datum i dessa två kolumner vill jag att de ska skrivas ut och inte den med samma day_of_week och company_id.

Med denna kod som är baserad på ditt svar så skriver den ut raden om override_start_date AND override_end_date är NULL och att dagens datum infaller mellan de datumen. Men den skriver även ut den andra raden med samma Day_of_week där override_start_date och override_end_date är NULL. Tanken är att den raden med tidsspannet ska ersätta samma dag där de är NULL.


KOD:
1:
SELECT open_time, close_time, day_of_week, closed
2:
FROM open_hour_range
3:
WHERE company_id=915197 AND
4:
CURDATE() BETWEEN override_start_date AND
5:
override_end_date
6:
UNION SELECT open_time, close_time, day_of_week, closed FROM open_hour_range
7:
WHERE company_id=915197 AND
8:
override_start_date IS NULL 
9:
   
10:
ORDER BY day_of_week < 1
 
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande
snylftenMedlem i: 4541 dagar

Status: Offline#741764
Inlägg Skrivet: 2017-06-14 10:59      Ämne: Citera

Ingen som sitter på en lösning?
 
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande
KoenigseggMedlem i: 3808 dagar

Status: Offline#741767
Inlägg Skrivet: 2017-06-17 01:49      Ämne: Citera

Jag får skylla på att jag hade annat att göra, och att det är sent nu Laughing

Första queryn:
KOD:
1:
SELECT COALESCE(ohr_override.id, ohr.id) AS id
2:
FROM open_hour_range AS ohr
3:
LEFT JOIN open_hour_range AS ohr_override
4:
   ON ohr_override.company_id=ohr.company_id AND ohr_override.day_of_week=ohr.day_of_week AND
5:
   '2017-06-20' BETWEEN ohr_override.override_start_date AND ohr_override.override_end_date
6:
WHERE ohr.company_id=915197 AND ohr.override_start_date IS NULL

Den plockar alltså data för veckodagen utan override och eventuell rad med override. id för den rad som är "bäst" väljs m.h.a COALESCE(). En massa villkor blev det. Men om man har rätt index så kan det nog bli bra.

Resultatet från ovanstående är alltså id för de rader som vi vill ha data från. Det används här:
KOD:
1:
SELECT ohr.*
2:
FROM open_hour_range AS ohr
3:
JOIN (...) AS ids
4:
    USING (id)

..där "..." är första queryn. ohr.* kan förstås snyggas till och specificeras.

Kommentera gärna. Jag läser det, även om det blir lite längre mellan gångerna ibland än annars..
 

_________________
Aktiv frilansare inom ganska mycket som har med webben att göra Smile
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande MSN Messenger
snylftenMedlem i: 4541 dagar

Status: Offline#741769
Inlägg Skrivet: 2017-06-25 07:37      Ämne: Citera

Tack för svaret.
Nu har jag fixat så att jag får ut alla mina kolumner så här.

KOD:
1:
SELECT
2:
ohr.open_time, ohr.close_time, ohr.day_of_week, ohr.closed, COALESCE(ohr_override.id, ohr.id) AS id
3:
FROM open_hour_range AS ohr
4:
LEFT JOIN open_hour_range AS ohr_override
5:
   ON ohr_override.company_id=ohr.company_id AND ohr_override.day_of_week=ohr.day_of_week AND
6:
   CURDATE() BETWEEN ohr_override.override_start_date AND ohr_override.override_end_date
7:
WHERE ohr.company_id=915197 AND ohr.override_start_date IS NULL
8:
  ORDER BY ohr.day_of_week < 1


Men nu vill ju jag ha ut den rad där override_start_date & override_end_date inte är NULL i första hand om dagens dagum infaller mellan dessa. Nu får jag i första hand ut den rad som är null i första hand verkar det som.
 
Till toppen på sidan
Visa användarprofil Skicka privat meddelande
Visa tidigare inlägg:   
Skapa nytt inlägg   Svara på inlägget
PHPportalen Forum Index » Databaser
Hoppa till:  
Du kan inte skapa nya inlägg i det här forumet
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
Du kan inte ändra dina inlägg i det här forumet
Du kan inte ta bort dina inlägg i det här forumet
Du kan inte rösta i det här forumet
Du kan inte bifoga filer i detta forum
Du kan inte ladda ner filer från detta forum
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic