Introduktion
Innan vi sätter igång med att lära oss PHP finns det några saker som jag bör ta upp först. Vem är skolan skriven för? Vad täcker den? Tillhör du den tänkta målgruppen, passar PHP verkligen för dig? Jag hoppas att du kommer fram till att PHP gör det och att du kommer ha nytta av denna grundkurs i ämnet.

Varför skrevs denna skola?

Anledningen till att jag skapat denna skola är att det tyvärr saknas bra, någorlunda täckande information om språket PHP på svenska. Den information som finns är till största delen skriven på engelska eller tyska. Visst går det bra och läsa på engelska men många föredrar nog sitt modersmål och därför tror jag att behovet för en sådan här övergripande kurs i PHP är stort.

Vad täcker den?

Jag har försökt att skapa en skola som ger en övergripande bild av skriptspråket PHP. När du har läst ut skolan är det tänkt att du skall ha en grundläggande förståelse om vad webbprogrammering i PHP innebär, en kunskap som kommer att göra att du kan gå vidare och skapa mer kompletta, komplexa webbtillämpningar än du kunnat tidigare. Du kommer förhoppningsvis ha en övergripande kunskap inom olika delområden i PHP, såsom MySQL-hantering, funktionsprogrammering, klassprogrammering med mera.

Misstaget som många gör när de försöker skriva någonting som är övergripande är att de bara skrapar mycket lätt på ytan. Det blir ofta så att läsaren inte kan tillämpa det han eller hon lär sig i praktiken utan att det bara blir teoretiska kunskaper. För att undvika detta kommer jag på vissa ställen göra djupdykningar där du som läsare förhoppningsvis får en djupare förståelse för det specifika ämnet. Jag kommer också att försöka använda mig av mycket exempel, att få ett teoretiskt resonemang redovisat i konkret kod gör ofta att man just får en djupare förståelse. Givetvis kan jag inte vara heltäckande, vissa kapitel kommer bara att kunna skrapa på ytan. Men kom ihåg att detta är en grundkurs, när du läst denna är du inte på långa vägar en komplett PHP-programmerare. Då är det bara att sätta sig framför datorn igen och söka mer information, eller varför inte köpa en bok?

Vem bör läsa den?

Målgruppen för denna skola är de HTML-knackare som känner att de är redo att ta nästa steg. De som känner att HTML inte räcker till, de som känner att de vill ha mer dynamik. Nu kan PHP mycket mer än bara generera HTML men eftersom det är webbprogrammering vi huvudsakligen kommer syssla med så krävs det av dig som läsare att du kan HTML. Det kommer inte läras ut i denna skola.

Skolan passar också mycket bra för dem som har kunskaper från något av språken i C-familjen (C, C++, C#, Perl, Java, etc.) då PHP har lånat mycket syntax därifrån. Även om jag förespråkar PHP framför ASP (Microsofts "motsvarande" teknik) så passar kanske ASP bättre för den som har bakgrund i något av Basic-språken.

Vad krävs av mig och min dator?

Som jag skrev ovan är målgruppen för denna skola de som kan HTML och vill avancera till nästa steg. Det krävs alltså att du har en grundläggande förståelse för vad HTML är och hur det fungerar. En stor fördel är att du förutom en grundläggande kunskap inom HTML är van vid att hantera din dator och till viss del kan de facktermer som används i "datavärlden". Mer krävs inte av dig som läsare!

Att programmera PHP är inte heller krävande för din dator. Det du behöver för att klara de flesta kapitel (krävs kompletterande programvara redovisas detta i det aktuella kapitlet) är:


  • En webbserver som stödjer PHP
  • En installation av PHP
  • MySQL


PHP och MySQL är från början utvecklade för UNIX/Linux världen och kör du något av dessa system är det mycket möjligt att du har det som krävs förinstallerat i din distribution. För dig som använder Windows finns ett kapitel om hur du installerar PHP där.

Så här kommer skolan att vara uppbyggd

Språkmässigt kommer jag i denna skola så långt det går att försöka använda svenska ord, svensk stavning och givetvis svensk grammatik. En trend som jag under senare tid märkt framförallt i diskussioner förda på Internet är att man använder engelska ord i allt större utsträckning. Givetvis kan man ibland bli tvungen att ta till dem. Ibland kanske ordet inte har någon direkt översättning eller så är begreppet så allmänt vedertaget att enda sättet att göra sig förstådd är att använda det. Då är det engelska ordet givetvis ursäktat.
Jag har också märkt att vi ofta går mot att använda engelsk grammatik i vår svenska skrift, då framförallt när det gäller särskrivningar.

Hittar du som läser detta några fel så gör mig uppmärksam på det! Detta gäller alla sorters fel, både eventuella faktafel och stav- grammatikfel.

Hoppas du kommer ha nytta av skolan och att den kan lära dig nått. Tveka som sagt var inte att skicka ett e-post meddelande om det är någonting som du vill påpeka eller någonting som du undrar.

Adressen är Fredrik@phpportalen.net.

Källor

Till detta arbete har jag uteslutande använt mig av den enda egentliga resurs som finns på PHP-området, nämligen PHP-manualen. Det är från den du får verklig förstahandsinformation. Visst finns det böcker att tillgå, men dessa är då ofta vinklade åt ett eller annat håll och man tvingas tolka och omarbeta den information som tas därifrån.

PHP-manualen finner du på följande adress:

http://www.php.net/docs.php
Kapitel 1 av 8
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
Välkommen Anonymous
Logga in
Registrera
Snabblänkar
Markera alla forum som lästa
Skriptarkivet [86 av 97]
Visa nya inlägg
Visa dina inlägg
Visa obesvarade huvudinlägg
Läs vår skola
  Introduktion
  Programmera i webbmiljö
  Installationen i Windows
  Variabler och konstanter
  Vektorer
  Operatorer
  Villkorssatser
  Slingor
Statistik
Registrerade medlemmar: 19857
Inlägg totalt: 719961
Senaste medlem: situsslot
Online
Besökare just nu: 30,
0 registrerade,
0 dolda och
30 gäster
Besökare som mest var 1515 den 2020-11-01 00:02

Våra medlemmar
Inloggade medlemmar
Bra att veta
Förhållningsregler
Trivselregler
phpBB-FAQ
För dig som vill länka
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic