Våra förhållningsregler
Nedan finner du de formella förhållningsregler som gäller på PHPportalen. Under varje paragraf står också beskrivet hur vi på PHPportalen agerar vid överträdelse av den specifika paragrafen.

Detta är som sagt våra formella regler. De är till för att öka trivseln här på PHPportalen. Vi vill också gärna att du läser igenom våra Trivselregler, av samma anledning, att öka trivseln för alla på PHPportalen.

§1
Du accepterar genom att använda PHPportalen, att följa dessa förhållningsregler och att inte posta information som innehåller hot eller uttrycker missaktning, nedvärdering för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Att posta information som på något sätt bryter mot svensk lag är givetvis inte heller tillåtet.
Vi på PHPportalen måste följa Lag (1998:112) [1] om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Åtgärd: Ovan nämnda kommer att redigeras helt eller delvis.

§2
All form av annonsering eller försäljning av egna varor/tjänster är förbjuden om inte dessa specifikt har efterfrågats.
Så kallade "klicklänkar", spam, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel, utbjudning av sexuella tjänster är strängeligen förbjudet. Det är heller inte tillåtet att publicera eller direktlänka till sidor med pornografiskt innehåll eller olaga våldsskildrinqar.
Åtgärd: Ovan nämnda kommer att helt redigeras och i förekommande fall också anmälas.

§3
Du accepterar även att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv eller som publicerats här. Det är heller inte tillåtet att använda PHPportalen som ett medium för att tillgodogöra sig copyrightskyddat material.
Åtgärd: Ovan nämnda kommer att redigeras helt eller delvis.

§4
Svordomar och grovt språk undanbedes. Dina inlägg ska hålla en kamratlig ton och hålla ett vårdat språk för allas trevnad. Se våra trivselregler för mer tips om hur du utformar din information.
Åtgärd: Ovan nämnda resulterar troligen i ett påpekande från Moderator/Administratör.

§5
All information är skyddad av upphovsrättslagen och ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera delar av information eller information i sin helhet på Internet eller i andra kommunikationsmedium. Om så önskas krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsman och från ansvariga på PHPportalen. Vi på PHPportalen äger ej heller rätt att tillåta publicering utan skriftligt tillstånd från upphovsman ifråga.
Åtgärd: Ovan nämnda ger upphovsman rätt att anmäla.

Övrig information angående förhållningsregler

A
PHPportalen tillskriver sig rätten att omedelbart radera eller redigera information som strider mot de förhållningsregler som här är beskrivna. I vissa förekommande fall kan även information redigeras om den upprör flertalet användare. Vi tillskriver oss också rätten att redigera/radera information utan att tidigare anmanat författaren i fråga om vi finner detta nödvändigt.

B
Vid vissa regelbrott kontaktas användaren av PHPportalen för personlig tillsägelse via e-post. Om e-postadressen inte längre är giltig kommer användarnamnet automatiskt att stängas av.

C
Om användaren missbrukar sitt medlemskap på PHPportalen och återkommande bryter mot reglerna efter tillsägelse och/eller avstängning kommer PHPportalen att kontakta respektive Internetleverantör för uppmaning om avstängning från sitt Internetkonto.

D
Alla användare av PHPportalen uppmanas att anmäla eventuella spamningsförsök, kraftiga personangrepp eller felaktigheter som kan tänkas uppstå här. Kontakta oss på info@phpportalen.net och länka till informationen. Vi kommer då att vidta lämpliga åtgärder enligt dessa förhållningsregler.

[Källa till detta dokument]
Kontakta oss på adressen: info@phpportalen.net
Webbplatsen bygger i grunden på phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

Modifieringar har senare gjorts i systemet av PHPportalen
Sid och logotypdesign skapad av Daren Jularic